โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
119/22 หมู่ 16 การเคหะแห่งชาติเมืองใหม่บางพลี ถนนเทพารักษ์ กม.23 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ10540
โทร. 0-2315-1456
แฟกส์ 0-2315-1275 , 0-2705-0075