ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นายศรณ์พงศ์   เตชะวัชรานนท์
ตำแหน่ง :: ครู คศ .3
นายวิเชียร    จงดี
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยา    หอมเพียร
ตำแหน่ง :: ครูผู้ช่วย
นางสาวพชรพรรณ์    วงษ์พัชนี
ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
-->