ภาษาไทย     คณิตศาสตร์     วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา     สุขศึกษา     ศิลปะศึกษา     การงานอาชีพฯ    ภาษาต่างประเทศ     พัฒนาผู้เรียน   
นายเกียรติชัย   เดชวรรณ์
ตำแหน่ง :: ครู คศ.2
นายสรรเสริญ   แก้วนุช
ตำแหน่ง :: ครู คศ .3
นายธวัชชัย   ตองอ่อน
ตำแหน่ง :: ครู อัตราจ้าง

นายศุภธัช   สุกใส
ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง