กิจกรรมโรงเรียน

คัดกรอง ครู นักเรียน ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

      งานอนามัยโรงเรียน ดำเนินการคัดกรอง ครู นักเรียน ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

      คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้กำกับลูกเสือและตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

สืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง 2564

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3/8-10 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

      ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลบางเสาธง ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3/8-10 โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการ โรงเรียนเกวลิน และ กศน. บางเสาธง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3/1-3/7 ม.4 ม.5 ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

      ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลบางเสาธง ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3/1-3/7 ม.4 ม.5 ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการ โรงเรียนเกวลิน และ กศน. บางเสาธง ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

      ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลบางเสาธง ฉีดวัคซีน PFizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1 ม.2 ม.3/8 - 3/10 โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการ และ กศน. บางเสาธง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3/1-3/7 ม.4 ม.5 ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ

      ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาลบางเสาธง ฉีดวัคซีน PFizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3/1-3/7 ม.4 ม.5 ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการ โรงเรียนเกวลิน และ กศน. บางเสาธง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564

การยื่นใบสมัครออนไลน์ ระดับชั้น ม.1และม.4 รอบนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564

      ผ่าน 2 ช่องทาง 1.ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 2.ผ่านหน้าเฟสบุ๊คของโรงเรียน

วันเกียรติยศ ลูกบดินทรเดชาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563

      โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ได้จัดงานวันเกียรติยศ ลูกบดินทรเดชาสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2564

เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ม.3 ปีการศึกษา 2563

      ด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีความประสงค์จะฝึกทักษะการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่ 2และ3 ณ ค่ายลูกเสือ "เสือป่าแคมป์" อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์


      หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามโดยตรงทางเพจของโรงเรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2565

      รับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกลุ่มงานวิชาการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2565

      รับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกลุ่มงานวิชาการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2565

      รับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกลุ่มงานวิชาการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2565

      รับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกลุ่มงานวิชาการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2565

      รับใบสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกลุ่มงานวิชาการตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 โทร 0-23-151-456

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2565

      ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เข้ามอบตัวในวันและเวลาที่กำหนดตามประกาศหากนักเรียนไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์ นักเรียนสามารถเริ่มมอบตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียนที่สอบได้และห้องมอบตัวในประกาศนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสในวันมอบตัว 2. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อที่จะต้องทำการคัดกรอง ชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการมอบตัว 3. อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถติดตามนักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียนเพียง 1 คน (เพื่อหลีกเลี่ยง การรวมตัวจำนวนมากและหากผู้ปกครองสะดวกให้มาเฉพาะเวลารับ - ส่ง จะเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับกลุ่มคน) 4. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนและผ่านจุดคัดกรอง หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 5. ผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทุกคน จะต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2564

      นักเรียนสามารถเริ่มมอบตัวได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจสอบรายชื่อ ห้องเรียนที่สอบได้และห้องมอบตัวในประกาศนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสในวันมอบตัว 2. นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อที่จะต้องทำการคัดกรอง ชี้แจงแนวปฏิบัติ ในการมอบตัว 3. อนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถติดตามนักเรียนเข้ามาภายในโรงเรียนเพียง 1 คน (เพื่อหลีกเลี่ยง การรวมตัวจำนวนมากและหากผู้ปกครองสะดวกให้มาเฉพาะเวลารับ - ส่ง จะเป็นการลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับกลุ่มคน) 4. นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนและผ่านจุดคัดกรอง หากไม่สวมหน้ากากจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 5. ผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงบุคลากรทุกคน จะต้องป้องกันตัวเองตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

ประกาศวันที่ : 25 พฤษภาคม 2564

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ามอบตัวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ เตรียมเอกสารมอบตัว และเข้ามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ในเวลาที่กำหนดในประกาศ นักเรียนสามารถตรวจสอบห้องเรียนเพื่อเข้ามอบตัวได้ในประกาศฉบับต่อไปขอให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียนได้ทางหน้าเพจ "โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ"

ประกาศวันที่ : 24 พฤษภาคม 2564

      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเข้ารายงานตัวในวันที่ 28 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้สอบได้ไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศวันที่ : 26 เมษายน 2564
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลโรงเรียน
BDS. Social Network
โรงเรียนในเครือบดินทรเดชา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง